BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Członkostwo
Członkostwo w Platformie Obywatelskiej RP
Platforma Obywatelska powstała jako ruch polityczny mający na celu zmianę dotychczasowego układu sił na polskiej scenie politycznej. Chcąc skutecznie działać w ramach obowiązującego systemu prawnego liderzy Platformy podjęli decyzję o nadaniu jej formy partii politycznej. Jeżeli wspólnie z nami chcecie Państwo realizować postulaty zawarte w "Zobowiązaniu", które twórcy Platformy podpisali 19 stycznia 2001 roku - zostańcie członkami PO.
Statut Platformy Obywatelskiej określa między innymi, że członkiem Platformy może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat, nie jest członkiem innej partii politycznej, nie został ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo ani nie został pozbawiony praw publicznych.

Wypełnioną deklarację PO należy złożyć w najbliższym biurze Platformy Obywatelskiej. Adresy biur znajdują się w dziale Struktury regionalne
Pliki do pobrania
  porp_zk_2014_05_22_zalacznik_do_uchwaly_zk_18_2014_deklaracja_czlonkowska.docx

Data publikacji: 2011-04-01
Opublikowane przez: Kamila Wachnicka
Data modyfikacji: 2014-06-10
Zmodyfikowanie przez: Kamila Wachnicka
Autor dokumentu: Kamila Wachnicka
ilość odwiedzin: 0 osób Biuro Krajowe PO ul.Wiejska12a , 00-490 Warszawa
tel.: ( 22) 459-64-00, fax: (22) 459-64-31