BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rada Krajowa


Rada Krajowa jest najwyższą władzą Platformy między Konwencjami. W skład Rady Krajowej wchodzą:

  • członkowie Zarządu Krajowego,
  • posłowie i senatorowie członkowie Platformy,
  • posłowie do Parlamentu Europejskiego członkowie Platformy,
  • przewodniczący regionów Platformy,
  • członkowie wybrani przez Konwencję w liczbie 120 osób.

Data publikacji: 2011-04-01
Opublikowane przez: Kamila Wachnicka
Data modyfikacji: 2013-12-19
Zmodyfikowanie przez: Kamila Wachnicka
Autor dokumentu: Kamila Wachnicka
ilość odwiedzin: 0 osób Biuro Krajowe PO ul.Wiejska12a , 00-490 Warszawa
tel.: ( 22) 459-64-00, fax: (22) 459-64-31